Whatsapp ile Ulaşın
Avusturya | Turistik Vize | Ev Hanımları için Gerekli Evrak Listesi

Avusturya Vizesi için Turistik Vize Vizesi olarak Ev Hanımları meslek grubunda ki kişilerin Avusturya vize başvurularında hazırlaması gereken evraklar;

Avusturya da 01.10.2018 Tarihinden itibaren Bölge ayrımı kalkmıştır.Tüm ilde yaşayan vize başvurusu yapacak kişiler Gaziantep ilinden başvuru yapabilir.veya Başvuru merkezinin bulunduğu herhangi bir ilden başvurularını gerçekleştirebilirler.

*Uzun dönem (erasmus ve aile birleşimi başvurları alınmaktadır.)

*2017 yılı ve sonrasında sadece Avusturyadan parmak izi verenlerin tekrardan parmak izine gelmesine gerek bulunmuyor.( diğer ülkelerden verilen parmak izleri kabul edilmiyor) VIS dosya gönderilmesi halinde sitedeki başvuru formunun imza yerlerinin imzalanması gerekmektedir.Forma başka hiç bilgi yazılmamalıdır.

*Formlarda kesinlikle daksil veya üzerinde oynama kabul edilmiyor.

*Sponsor olacak kişi mutlaka öncelikle 1.derece akraba olmalıdır ( Anne,Baba,Kardeş,Çocuk),ayrıca sponsor olan kişi başvuru yapan kişinin başvuru sırasında yanında hazır bulunmalı,ve başvuru merkezindeki gerekli evrakları imzalamalıdır.Sponsor olan kişinin çok acil durumlar sebebiyle başvurya gelememesi durumunda Noterden ingilizce masrafların karşılandığına dair tahhütname vermelidir.Acil durumlar haricinde mutlaka başvuru sırasında sponsorda bulunmak zorundadır.

*Sponsor olan kişinin  ( Pasaport Ön yüzü, Ehliyet ön ve arka yüzü veya İmza görünen yeni T.C.kimlik kartı sadece italya için geçerli fotokopisi sunulmalıdır)

*Evlenen veya Boşanan misafirler mutlaka güncellenen soy isimlerine göre pasaportlarını yenimek zorundadırlar mevcut  soy isimi ile olan pasaportlara vize başvurusu kabul edilmemektedir.

 T ÜM YOLCULAR I MI Z İ Çİ N BAŞVURU  ESNASI NDA GEREKLİ O LAN BELGELER  ;

ð  Pasaport (Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.  Pasaport, seyahat bitiş tarihinden /

vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az altı (6) ay süreyle geçerli olmalıdır)

ð  Pasaportta işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi.

ð  Eski Pasaportta bulunan 5 yıla kadar alınmış SCHENGEN vizelerinin fotokopisi (eski pasaport aslı gerekmez)

ð  2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içinde) biometrik fotoğraf (çene ve alın kısmı arası en az 36 mm olmalı)

ð  Vize Formu’nun 3 – 4 – 5 sayfalarında bulunan imza hanelerinin mavi tükenmez kalem ile imzalanması.

ð  Büyükelçilik Vize Bölümü’ne hitaben el yazısı/yazıcıdan yazılmış, gidiş – dönüş seyahat tarihlerini ve seyahat sebebinin belirtildiği dilekçe (dilekçe’nin altında vize talep eden kişinin adı, soyadı, ikamet adresi, ev telefon numarası, iş telefon numarası, cep telefon numarası, e- posta adresi yazılı olmalı ve imzalanmalıdır).

ð  Seyahat Sağlık Sigortası (Eraytur Visa Centeryolcularında ; Eraytur Visa Centeracentası tarafından yapılan – seyahat tarihlerinin en az birer

gün fazlası ile kapsamalı– orjinal ve kaşeli imzalı)

ð  Uçak ve konfirmeli Otel Rezervasyonu (Eraytur Visa Centeryolcularında ; Eraytur Visa Centeracentası tarafından verilen “Voucher Belgesi”)

ð  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

ð  Emekli belgesi (BARKOD’lu - SGK veya e-devlet çıktısı)

ð  Son 3 aylıkbanka kaşeli-imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe - imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir) Sponsorunun banka ekstresini sunacak olanlar için kendilerine ait banka hesapları zorunlu değildir

ð  Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı. (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk bilgileri ve adres olmalıdır).

-Sponsor noterden tahhütname vermelidir masrafları karşıladığına dair 

Başvuru sahibi son SCHENGEN vize başvurusunda VIS (biometrik tarama) vermedi ise, parmak izi vermek için bizzat vize başvuru merkezine gelmek durumundadır.

 AY RI CA AŞAĞ IDA  BULUNAN  E K  B ELGELE Rİ N  DE  MÜRAC AAT  E DECE K  YOLC UMUZUN  DURUMUNA  G ÖRE

 HAZIRL ANMAS I  GER EKMEKTEDİ R  :

 

EV HANIMLARI

ð    Sponsorunun  evrakları.  (ŞİRKET SAHİPLERİ / ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ; SERBEST AVUKAT & DOKTOR ; KAMU PERSONELİ; EMEKLİLER ;) aşağıdakilerden uygun olanı sponsoru hazırlamalıdır

 Şİ RKET  SA Hİ PLERİ  /  Ö ZEL  SEKTÖR  ÇA LI ŞANLARI

ð  Sponsorluk dilekçesi ıslak imzalı olmalı,sponsoru olduğu kişinin masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.

ð  Büyükelçilik Vize Bölümü’ne hitaben çalıştığı işyeri tarafından antetli kağıda/yazıcıdan yazılmış,  kişinin ne tarihten beri hangi pozisyonda çalıştığını belirten yazı. İmza sirküleri yetkilileri tarafından kaşe ve imzalı olmalıdır.

ð  İmza Sirküleri fotokopisi

ð  Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ve son durum belirtir fotokopisi

ð  Ticaret Odası “Faaliyet Belgesi” (son altı ay geçerli) fotokopisi

ð  Ticaret Odası “Oda Sicil Kayıt Süreti” (son altı ay geçerli) aslı

ð  Vergi Levhası (son yıl tasdiklenmiş) fotokopisi

ð  SGK BARKOD’lu Hizmet Dökümü aslı veya online dökümü.

ð  SGK İşe Giriş Bildirgesi- firma kaşeli ve imzalı.

ð  Maaş Bordrosu son 3 aylık ve firma kaşeli, imzalı

ð  Son 3 aylıkbanka kaşeli-imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe - imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir)

SERBEST AVUKAT & DOKTOR ;

ð  Sponsorluk dilekçesi ıslak imzalı olmalı,sponsoru olduğu kişinin masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.

ð  İmza Beyannamesi fotokopisi

ð  Bağlı bulunulan Oda / Baro ‘dan yazı aslı

ð  Kuruma ait kimlik kartı fotokopisi

ð  Vergi Levhası (son yıl tasdiklenmiş) fotokopisi

ð  SGK BARKOD’lu Hizmet Dökümü aslı veya online dökümü.

ð  Son 3 aylıkbanka kaşeli-imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe - imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir)

 KAMU PERSO NELİ  ;

ð  Sponsorluk dilekçesi ıslak imzalı olmalı,sponsoru olduğu kişinin masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.

ð  Büyü

kelçilik Vize Bölümü’ne hitaben çalıştığı işyeri tarafından antetli kağıda/yazıcıdan yazılmış,  kişinin ne tarihten beri hangi pozisyonda çalıştığını belirten yazı. İmza sirküleri yetkilileri tarafından kaşe ve imzalı olmalıdır.

ð  Maaş Bordrosu son 3 aylık ve kurum tarafından kaşeli, imzalı

ð  SGK BARKOD’lu Hizmet Dökümü aslı veya online dökümü.

ð  Son 3 aylıkbanka kaşeli-imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe - imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir)

 


Avusturya Vizesi başvuru merkezi ve vize işlemleriyle ilgili detaylı bilgi ve hızlı başvuru almak için 0850 969 83 75 nolu numarayı arayabilirsiniz.
Avusturya | Turistik Vize | Ev Hanımları Vize Yorumları